SIPs stavebný systém

Štrukturálne izolované panely SIPs, je kompozitný stavebný materiál. Konštrukcia panelov je z izolačnej vrstvy tuhého polymeru (EPS extrudovaný penový polystyrén) vloženého medzi dve vrstvy konštrukčnej dosky OSB 4 (orient štand board).

Tuhé izolačné jádro EPS funguje ako sieť, zatial čo OSB opláštenie vykazuje rovnaké vlastnosti ako príruby. SIPs kombinuje niekoľko typov konvenčnej stavby. Tento systém vďaka celoplošnému lepenému spoju môže byť použitý pre mnoho rôznych aplikacií, ako sú obvodové a vnútorné steny, strecha, podlahy a základy systémov.

Vďaka svojej univerzálnosti, pevnosti a energetickej účinnosti je stavebný systém SIPs VAREA MODUL ideálny pre širokú škálu bytových a komerčných projektov. Panely SIPs otvárajú dvere k prakticky neobmedzenej možnosti designu. Náklady na SIPs, sú porovnateľné zo stavbou rámovej kontrukcie, rozmerné rámové konštrukcie vytvárajú tepelné mosty a znižujú izolačné hodnoty steny.

Správne postavený dom pomocou SIPs panelov má užšie obvodové steny a má vyššie izolačné vlastnosti, čo vedie k zníženiu prevádzkových nákladov.

Základné rozmery panelov vycházajú z rozmerovej rady dosiek OSB:

• 250 x 3000 mm

Rozmerovo odlišné panelové prvky je možné dodať,ale objednávku je nutné vždy konzultovať s dodávateľom alebo výrobcom.

Štandardné sú panely VAREA MODUL vyrábané v hrúbkach 120mm, 170mm, 210mm, 270mm. Uvedené hrúbky panelov VAREA MODUL tak môžu spľňať statické, architektonické a tepelné požiadavky, pričom základná hrúbka dosky OSB je 15 mm. Panely hrúbky 210mm a 270mm sú určené prevažne pre konštrukciu strechy.

Štrukturálny izolačný panel (SIPs) je vysoko izolačný stavebný systém ponúkajúci vynikajúce tepelné vlastnosti a vzduchotesnosť, takže každá budova pomocou systému bude nesmierne energeticky efektívna. SIPs ponúka ideálne riešenie pre budovanie cenovo dostupného bývania.

Štrukturálne izolačné panely je technológia modernej generácie na báze drevostavby. Technológia SIPs nie je nič nového, tento systém sa začal využívať v Severnej Amerike pred viac ako 50 rokmi a je neustále vidieť rýchly rast vo Veľkej Británii, Evrópe a na Ďalekom východe.

PREČO VAREA MODUL:

V minulosti sa technológia pri výstavbe domov logicky riadila dostupnosťou stavebných materiálov. V zalesnených horách sa stavalo z dreva, v nížinách pozdĺž riek bolo dostatočné množstvo poľnohospodárskej pôdy, a tak sa používali hlinené tehly. Dnes už nisme viazaný dostupnosťou materiálov a drevenné domy nachádzajú svoje opodstatnenie i v krajinách s tradičnou výstavbou. Dnešná doba objavuje výhody rýchlej a suchej výstavby. Veľkú úlohu hrajú tiež rastúce požiadavky na zateplenie: tepelnoizolačné steny drevostavieb sú subtilné a nezaberajú toľko pôdorysnej plochy ako tradičné murivo, dosahujúce pri potrebnom tepelnom odpore značnej hrúbky. Bezvýznamný nie je ani fakt, že drevo pôsobí dobre na ľudskú psychiku. Dokáže priaznivo ovplyvniť mikroklíma v interiéri a vyvoláva v ľuďoch pocit dobre známeho, blízkého materiálu.

Výhody systému VAREA MODUL:

•  Energetický vysoko účinný.

•  Nízka priepustnosť vzduchu konštrukciou panelu VAREA MODUL systém    zamedzuje kolísaniu teplôt v konštrukcii, hodnota tepelného odporu    konštrukcie (R) je veľmi stálá.

•  Vlhkosť vzduchu v budovách neovplyvňuje hodnotu tepelného odporu    konštrukcie v obvodovom plášti z panelu.

•  VAREA MODUL systém neobsahuje otvory a dutiny, a preto nedochádza    ku stratovému úniku tepla (alebo klimatizovaného vzduchu) súčastne    nedochádza ani k vertikálnemu pohybu vzduchu vo vnútry konštrukcie    (príkladom porovnania je izolácia so sklennou alebo minerálnou vatou alebo    sypkých hmôt).

•  VAREA MODUL systém má v pomere k ploche konštrukcie malé množstvo    spojov, a tým vzniká menej tepelných mostov, než v porovnaní s inými    systémami drevenných alebo oceľových konštrukcií a stavbamy    budovanými z betonových, tehlových a pod. tvárnic.

•  VAREA MODUL systém je odolný voči napadnutiu hlodavcami a hmyzom    (pre zvieratá je penová hmota nestráviteľná).


VAREA MODUL systém súčastne reaguje na problémy spojené s otázkami životního prostredia:

•  materiály pre výrobu VAREA MODUL systému neobsahujú CFC, HCFC, HFC    alebo formaldehydy.

•  drevenný plášť z dosiek OSB je regenerovateľný pre spracovanie nových    drevotrieskových dosiek

•  jadro panelu VAREA MODUL z polystyrénu EPS možno recyklovať

•  jadro panelu VAREA MODUL je inertné, nemá výživnú hodnotu a je    nemenné (nieje aktívne) neprodukuje nežiadúce plyny ani žiadne    vyluhovadlá.

•  jadro z EPS sa nerozkladá ani nerozpadá, je bezpečné pre skládky    odpadov a zemné navážky.
Slovník alebo čo je čo:

KVH – Stavebný materiál pre nadčasové drevenné stavby. Masívne konštrukčné drevo je tvorené z profilov ihličnatého dreva. Pre výrobu sa používá iba vybraný a sušený materiál s maximálnou vlhkosťou neprekračujúcuí 15%. KVH profily sa vyznačujú vysokou presnosťou lícovania, estetickým vzhľadom. Zubovité spoje umožňujú výrobu takmer ľubovoľných dľžok, KVH profily neobsahujú zdravotne závadné látky a majú vynikajúcu schopnosľ zachovávať tvar. Je možné ich použiť na stropné, strešné, vložené a spojovacie prvky konštrukcie domov.

OSB 4 - Vysoko zaťažiteľné dosky pre použitie vo vlhkom prostredí. Tieto dosky sú 95% tvorené z prírodného dreva a sú vyrábané z obnoviteľných zdrojov. Medzi ich prednosti môžeme zaradiť schopnosť znižovať spotrebu energií na prevádzku objektu a rovnako malý obsah formaldehydu ako u oveľa drahšieho masívneho dreva.

BSH - Lepené lamelové drevo je vysokohodnotný konštrukčný materiál s radou výhod v porovnaní s rostlým drevom. BSH sú vyrábané lepením dosiek spojovaných na koncoch zubovým spojom a bočným lepením do požadovanej dĺžky, bez vád dreva. Výhodou je tvarová stálosť, úprava povrchu a pevnosť, ktorá splňuje najnáročnejšie požiadavky pre použitie v moderných stavbách.