Europanel

Univerzálny stavebný systém EUROPANEL pre drevostavby – technológie SIPs
 

  

Čo je SIPs ?

Stavebná technológia SIPs – structural insulated panels (štruktúrované izolované panely), je na českom a slovenskom stavebnom trhu relatívne novinkou. Technológia bola vyvinutá a po prvý krát použitá v USA. V roku 1952, Alden B. Dow, syn zakladateľa spoločnosti Dow Chemical Company, po prvý krát použil SIPs pre bytovú výstavbu domov. Tieto prvé domy boli postavené v Midland, Michigan a panely boli použité pre obvodové steny, vnútorné priečky a strešné plášte. Technológia SIPs dnes zahrnuje celé stavebné odvetvie, ktoré sa podiela na americkom stavebnom trhu cca 35 %.

Základným prvkom SIPs je panel. Tento panel je vyrobený nalepením dosiek z veľkoplošných materiálov na báze dreva na jadro, ktoré tvorí tepelný izolant. Podmienkou je dostatočná pevnosť jadra panelu, pretože panel neobsahuje žiadne ďalšie stužujúce prvky. Preto sa panel SIPs tiež označuje ako sendvičový izolovaný panel bez výstužnych rebier. Celoplošným zlepením dosiek na báze dreva s izolačným jadrom vznikne veľmi tuhý prvok, ktorý sa chová ako krabicový nosník. Domy postavené z týchto panelov sú veľmi odolné a pevné. V roku 2004 bolo v USA na základe prevedených testov povolené používať stavebnú technológiu SIPs vo všetkých seizmicky ohrozených oblastiach. Podľa údajov asociácie združujúcich producentov SIPs v USA bola táto technológia vládou doporučená pre obnovu oblastí postihnutých hurikánmi. Realizácia stavieb systémom SIPs je veľmi jednoduchá a teda i rýchla. Pretože sa jedná o plošné stavebné dielce, ktoré sú vyrábané priemyslovo s veľkou presnosťou, sú i stavby veľmi presné. Z panelov sa montujú obvodové steny , nosné priečky , používajú sa tiež ako panely podlahové a strešné. Univerzálna použiteľnosť panelov zjednodušuje navrhovanie stavieb a logistiku výstavby.

Jeden typ panelu pre zvislé, vodorovné i šikmé konštrukcie zjednodušuje prácu montážnym čatám,znižuje nároky na ich preškolenie a kvalifikáciu pri zachovaní vysokej kvality výstavby. SIPs je vo svojej podstate technológiou „suchej výstavby“ a nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie stavby. Panely môžu byť vyrábané z rôznych materiálov. Ako plášť panelov sa dnes najčastejšie používajú dosky z orientovaných veľkoplošných triesok OSB. Tieto dosky majú vynikajúce mechanické vlastnosti pri nízkej hmotnosti, veľmi jednoducho sa spracovávajú ako pri výrobe panelov, tak na stavbe a sú cenovo dostupné. Drahšou alternatívou menej používanou sú stavebné preglejky, nebo cementotrieskové, alebo cementovláknité dosky. Jadrá panelov sa vyrábajú z EPS, teda z polystyrénu. Je možné použiť i XPS, extrudovaný polystyrén, alebo polyuretán. Pre všetkých výrobcov stavebných systémov na báze SIPs je teda spoločná konštrukcia vlastného sendvičového panelu. Navzájom sa však líšia použitými materiálmi pre výrobu, technológiu výroby panelov, rozmery vyrábaných panelov, typom spojov panelov, apod.

Ďalším rozdielom medzi jednotlivými výrobcami je stupeň prefabrikácie. SIPs panely sa dajú vyrábať ako veľkoplošné prvky s pripravenými otvormi pre okná a dvere. Druhým používaným spôsobom je výroba typizovaných maloformátových panelov. Tento spôsob odstraňuje všetky nevýhody veľkoplošných panelov za cenu dlhšej doby montáže hrubej stavby, Aj na priek tomu sa čas montáže hrubej stavby pohybuje v rámci dní až niekoľko týždňov podľa veľkosti a zložitosti stavby
 
  


SIPs na Českom trhu – stavebný systém EUROPANEL

Konkrétnym príkladom technológie SIPs vyrábané v Českej republike je stavebný systém EUROPANEL, ktorý vyrába spoločnosť EUROPANEL s.r.o. v Liberci. Základný prvok systému - panel, je vyrábaný zlepením dosiek OSB s jadrom zo stabilizovaného samozhášavého polystyrénu. Panel má po celom obvode montážnu drážku hlbokú 42 mm, ktorá je vytvorená presahom dosiek OSB cez polystyrénové jadro a slúži pre prevedenie spojov panelov. Panely sa vyrábajú v šiestich hrúbkach, troch dĺžkach a štyroch šírkach podľa nižšie uvedenej tabuľky.EUROPANELY EP 170 A 1250 x 3000 vo výrobnom závode v Liberci

Panely v prevedení EP – A a EP - B sú určené pre výstavbu rodinných domov, bytových domov, priemyslových objektov apod. Obvodové steny sa väčšinou realizujú z panelov hr. 170 mm, nosné priečky z panelov hr. 120 mm. Panely hrubé 210 a 270 mm sú určené pre strešné plášte. Panely EP-H hrúbky 65 a 85 mm sa používajú pre výstavbu chát, garáží a ďalších drobných stavieb. Ucelený stavebný systém EUROPANEL pre realizáciu hrubých stavieb technológiou SIPs zahrňuje okrem panelov nasledujúce prvky:

Základové pražce – smrekové impregnované foršne slúžiace k vytvoreniu základového rámu stavby, alternatívne sú dodávané neimpregnované smrekové štvorstranne opracované profily.

Vložené drevené prvky – štvorstranne opracované drevené profily hrubé 40 mm, šírkou odpovedajúce šírke drážky v panely, ktoré slúži k vyplneniu montážnych drážok panelov a k prevedeniu niektorých typov spojov.

Spojovacie panely – sú v podstate spojovacie perá vkladané do montážnych drážok dvoch susedných panelov. Konštrukčne sú zhodné s panelom (dosky OSB nalepené na polystyrénovom jadre)

Stĺpy, prievlaky, prvky krovu - lepené lamelové profily v potrebných dĺžkach a dimenziách

Stropné nosníky – štvorstranne opracované, dĺžkovo nastaviteľné stavebné profily zo smrekového dreva.

Drevené I nosníky – nosníky s pásnicami zo smrekového dreva, spojenými rebrom z aglomerovaného materiálu, napr. OSB

Spojovacie kovanie – špeciálne typy skrutiek s tanierovou hlavou pre spojovanie sendvičových panelov a masívnych drevených profilov bez predvŕtania, bežné vrty a spony, tesárske kovania pre zavesenie stropných nosníkov, alebo retifikačné pätky pod stĺpy

Montážne PU lepidlo a PU pena – slúži pre lepenie a tesnenie spojov panelov