Financovanie

Spoločnosť REALMONT SK realizuje možnosť financovania Vašej stavby prostredníctvom finančného špecialistu. Osobné zoznámenie sa s ním Vám zabezpečí plynulý priebeh financovania počas celej výstavby. Pomôže Vám objektívne si vybrať zo všetkých možností a získať informácie ako najvýhodnejšie a najrýchlejšie svoju stavbu realizovať.
 
Finančný špecialista:

• Bývanie
• Refinancovanie úverov
• Zabezpečenie rodiny
• Financie pre deti
• Daňové výhody

Zuzana Veselá
finančný špecialista
Kontakt:
zzn.vsl@gmail.com
0917 474 049