Europanel certifikát

Výhodou systému EUROPANEL je povinný certifikát podľa zákona č. 22/1997 Zb. o technických požiadavkách na výrobky. Systém certifikácie a dozoru dvoch nezávislých inštitúcií, teda Výskumného a vývojového ústavu drevárskeho š.p. so sídlom v PRAHE a Zvolenskou pobočkou Technického a skúšobného ústavu stavebného n.o. garantuje odberateľom i investorom dodržanie predpísaných vlastností všetkých prvkov systému EUROPANEL.

Realizácia stavieb zo stavebného systému EUROPANEL


Výstavba, lepšie povedané montáž stavby technológiou EUROPANEL je ľahká, ale vyžaduje presnosť a dodržanie predpísaných postupov. Domy sa najčastejšie zakladajú na betónovej základovej doske, ale môžu byť založené i na doskym vytvorené z panelov uložených na základových pásoch či pätkách. Na dosku opatrenú hydroizoláciou, prípadne proti radónovov izoláciou sa vyznačí poloha jednotlivých stien podľa montážnej dokumentácie. Panely sa stavajú na základový pražec, ktorý lícuje s hranou základovej dosky a spoločne s dreveným vloženým prvkom vymedzujúcim polohu panelu je ukotvený k základovej doske. Montáž panelov začne v jednom rohu stavby a pokračuje pripojovaním ďalších panelov po obvode.

Po dokončení obvodu prvého nadzemného podlažia sa obdobne zmontujú nosné vnútorné priečky. Celý obvod i priečky sa prepoja vložením drevených vložených prvkov do montážnej drážky vo „venci“ prvého nadzemného podlažia. V prípade jednopodlažného domu sa panely ukončia roznášacím pásom OSB, ktorého šírka zodpovedá hrúbke panelu. Na takto zrealizovanú stavbu sa uloží konštrukcia strechy z priehradových väzníkov. U viacpodlažných stavieb sa pokračuje konštrukciou stropu. Stropné nosníky sa zavesia do kovových strmeňov, ktoré sú pripevnené na vnútorných doskách panelov. V prípade potreby väčších rozponov sa podopierajú prievlakom z lepeného lamelového dreva podopretého stĺpmi na retifikačných pätkách. Stropné nosníky sú najčastejšie vyrobené z dreveného dĺžkovo nastavovaného profilu 60x240 mm, alebo z drevených I nosníkov. Podlaha druhého nadzemného podlažia sa prevádza z OSB dosiek hr. 22 mm, ktoré sú spojené na pero a drážku a cez tesniace pásky sú skrutkované do stropných nosníkov a obvodových stien. Na takto prevedenú podlahu sa zakladá drevený vložený prvok vymedzujúci polohu panelu druhého nadzemného podlažia. Montáž panelov 2. n.p. sa realizuje rovnako ako v 1. n.p.


Montáž panelov druhého nadzemného podlažia


Panely je možné použiť i pre konštrukciu strešného plášťa. Toto riešenie zjednoduší konštrukciu krovu, pretože sa panely krokvami podopierajú iba v mieste spoja, teda vo vzdialenostiach 2500 – 3000 mm. Výhodou je i väčší priestor v podkroví, izolácia strešného plášťa je umiestnená nad krokvami. Stavba je veľmi rýchlo uzavretá a chránená pred dažďom.


Detail podkrovia hrubej stavby domu s panelovou strechou


Montáž panelov druhého nadzemného podlažia


Hrubé stavby z EUROPANELU sú veľmi presné . Zmontované steny sú hladké rovné , zvislé a pravouhlé. Pre osadenie okien a dverí sú pripravené presné čisté otvory. Kontaktný zatepľovací systém sa robí na rovné steny pomocou PU penových lepidiel. Všetky inštalácie sa rozvádzajú vodorovne v podlahách, alebo stropoch. Vo zvislom smere sú inštalácie prevedené v sádrokartonových priečkach a predsadených stenách a pre elektroinštaláciu sú pripravené kanály v paneloch. Interiér sa vo väčšine prípadov dokončuje sádrokartonovými doskami, alternatívne môžu byť použité sádrovláknité, alebo cementokeramzitové dosky. Podlahy v prvom nadzemnom podlaží sú liate, alebo sa používajú suché skladby podláh z rôznych typov dosiek. Podlahy v druhom nadzemnom podlaží sú konštruované ako „plávajúce“, teda na materiál s dobrým kročajovým útlmom je položená roznášacia doska a na ňu je priamo kladená podlahová krytina. Pretože je systém EUROPANEL otvorený pre ľubovolné projekčné a architektonické riešenia, existuje mnoho spôsobov dokončovania hrubých stavieb a riešení interiérových a exteriérových konštrukcií.


Pozícia stavebného systému EUROPANEL na trhu drevostavieb v ČR

Technológie SIPs reprezentovaná EUROPANELOM vďaka svojmu univerzálnemu použitiu vyplňuje medzeru na stavebnom trhu drevostavieb. Postupy a technológie v oblasti drevostavieb majú svoje limity a obmedzenia. Najbežnejší spôsob výstavby drevostavieb metódou „staveniskovej montáže“ je pre stavebné firmy lákavý, pretože montáž nepodlieha povinnej certifikácii. Veľakrát sa výstavba provádza bez realizačného projektu na základe dokumentácie pre stavebné povolenie pre murovaný dom, bez potrebnej znalosti stavebnej fyziky drevostavieb, bez dostatočných znalostí o použitých materiáloch a konštrukčných princípoch. Výsledkom býva nedokonalá stavba, nahnevaný investor a zložité reklamácie.

Ďalší spôsob je výstavba z prefabrikovaných dielcov založených na drevenej rámovej konštrukcii opláštené konštrukčnými doskami v rôznom stupni dokončenia v podobe veľkoplošných, alebo málo formátových panelov. Tento spôsob výroby podlieha certifikácii. Obmedzením tejto technológie je práve nosná rámová konštrukcia. Diely sa musia vyrobiť presne podľa výrobnej dokumentácie pre daný dom, predovšetkým špeciálne diely napr. panely štítových stien. Pre zjednodušenie sa používajú typizované konštrukcie, rozmery dielcov, typizované okná a dvere. Zmeny prevádzané na stavbe podľa priania investorov sú veľmi ťažko realizovateľné. Každý výrobca má svoj zavedený konštrukčný systém, svoje projekčné oddelenie a vlastné montážne stredisko. Výsledkom je malá variabilita stavieb a nepoužitelnosť stavebnej sústavy pre iných záujemcov zo strany stavebných firiem. Stavebný systém EUROPANEL, eliminuje vyššie popísané nedostatky. Dozorovaná výroba podliehajúca certifikácii zaisťuje stálu kvalitu vyrábaných stavebných dielov. Kvalita prevedenia izolácia obvodových stien nieje závislá na schopnostiach montážnika, ale je daná továrni vyrobeným panelom. Pritom je rýchlosť montáže podstatne väčšia než u stĺpikovej konštrukcie pri staveniskovej montáži montáži. Panel SIPs neobsahuje žiadne výstužné rebrá, teda drevené prvky, je v celej ploche homogénna a dá sa ľubovolne deliť v pozdĺžnom i priečnom smere, alebo šikmými rezmi pri zachovaní rovnakých pevnostných vlastností prierezov ako mal celý panel. Priamo na stavbe sa dá vyrábať delením základných panelov, panely parapetné, nadokenné, šikmé panely štítov, alebo na šikmo zrezané štítové steny. Dokonca sa dá stavbu prevádzať tak, že sa postaví vonkajšia obálka domu z plných panelov a následne sa do nich vyrežú otvory pre okná. Vyrezané diely sa dajú použiť napríklad pre zhotovenie schodišťa.


Detail schodišťa z EUROPANELU


Vďaka unikátnym vlastnostiam panelov, jednoduchému zakladaniu stavieb, použiteľnosti panelov pre zvislé, vodorovné i šikmé konštrukcie strešných plášťov je technológia výstavby SIPs ideálnym riešením pre každú stavebnú firmu, ktorá sa chce drevo stavbami zaoberať, alebo iba rozšíriť portfólio svojich služieb a ponúknuť zákazníkom i tento moderný spôsob výstavby. Stavebný systém sa podriaďuje architektúre objektov a nie naopak. Investorom táto technológia umožní získať moderné domy vyrobené a postavené s minimálnou energetickou náročnosťou v porovnaní s tehlovými, alebo betónovými stavbami. Domy z EUROPANELU sú vysoko energeticky úsporné a majú minimálne náklady na užívanie a údržbu. Nie nadarmo sa v USA pre technológiu SIPs používa prívlastok „Zelené stavanie“.